Časopis Národní pojištění č. 12/2006

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAMgr. Luboš Vaněk: ČSSZ – Moderní evropské pracovištěZAMĚSTNANOSTMgr. Olga Bičáková: Změny zákona o zaměstnanosti PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Marie Salačová: Nejasnosti kolem závodního stravováníSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Lukáš Bašta: Systém sociálního zabezpečení na Islandu DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ JUDr. Roman Lang: Zúžení okruhu osob důchodově pojištěných z důvodu péče o bezmocnou osobuAlena Jančíková: Změny v důchodovém pojištění osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnostNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Nový zákon o nemocenském pojištění – 5. částLidmila Kalinová: Povinnosti zaměstnavatelů při přechodu na novou právní úpravuZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Zdravotní pojištění a úřad práceLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAProf. MUDr. Petr Brhel, CSc.: Nemoci z povoláníSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Zákon o pomoci v hmotné – 6. částZÁVĚREM MUDr. Jan Cimický, CSc.: Jak si chránit duševní zdraví KONZULTACE REJSTŘÍK