Časopis Národní pojištění č. 12/2005

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Eva Šmejkalová: Úřady práce pomáhají již 15 letMgr. Anna Čurdová: Rovné příležitosti žen a mužů

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko, Ph.D.: Práce ve svátek, náboženská svoboda a vysílání pracovníků

ZAMĚSTNANOSTMgr. Vít Holubec: Export dávek v nezaměstnanosti v rámci EU/EHP Ing. Dana Foltýnová: Sociální zabezpečení migrujících osobDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍDagmar Polívková: Příklady vyplňování ELDP od 1. 1. 2004Alena Jančíková: Důchodové pojištění umělců-OSVČJUDr. Jiří Biskup: Analýza povinného spoření

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Zuzana Slivková: Částky pro stanovení výpočtových základů pro účely nemocenského pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Změny ve zdravotním pojištění v roce 2006

DŮLEŽITÉ ÚDAJEZměny pro rok 2006

KNIHOVNIČKA

KONZULTACE

OBSAH ROČNÍKU 2005