Časopis Národní pojištění č. 12/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA Mgr. Luboš Vaněk: Reforma organizačního uspořádání

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko: Může zaměstnavatel sledovat své zaměstnance?Ing. Ludmila Jánočková: Dětská práce

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Vladimír Voříšek: Zvýšení důchodů v roce 2005

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEIng. Tomáš Čmakal, CSc.: Využití Portálu veřejné správy pro zasílání ELDP

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Přeplatek ve zdravotním pojištění

EU A MYMgr. Jan Páv: Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení po vstupu České republiky do Evropské unieIng. Jan Mertl: Reformy zdravotnictví v SRN

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: Dohoda o provedení práce a pracovní poměr

KONZULTACE

OBSAH ROČNÍKU 2004