Časopis Národní pojištění č. 12/2002

VÍTE, ŽE ...?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Jan Šrank: Přípravy ČSSZ na provádění evropské koordinace sociálního zabezpečení vrcholíPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Jaroslav Jakubka: Vymáhání nároků z pracovněprávních vztahůJUDr. Ladislav Jouza: Veřejná správa blíže občanůmSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Volfová, Jaroslava Kodrová: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečení – 5. částZÁKONODÁRSTVÍJUDr. Vladimír Voříšek: Dvě nařízení vlády a jejich význam v sociální oblastiDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍDagmar Polívková: Jak vyplňovat evidenční list důchodového pojištěníNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍZ kontroly nemocenského pojištění v organizacíchStanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Ljiljana Bojičová: Vývoj invalidizace v roce 2002ČSSZ INFORMUJEMgr. Eva Bolcková, Lidmila Kalinová: K vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničíDETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚPrstenec okolo hlavního městaPŘED VSTUPEM DO EUMgr. Gabriela Vopatová: Jaké změny přinese členství v EU v oblasti sociálního pojištěníJAK JEDNAT S KLIENTEMPaedDr. Vladimír Šik: Mediace jako efektivní forma řešení sporůKONZULTACEOchranná lhůta a nemocNezaopatřené dítě a zdravotní pojištěníZměna pracoviště a pracovní doba