Časopis Národní pojištění č. 11/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Mgr. Pavel Gejdoš: ČSSZ: Klient na prvním místě 

Důchodové pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek: Zvýšení důchodů a příplatků k důchodům, Nové hodnoty výpočtových prvků

JUDr. Jiři Tuháček, Mgr. Hynek Hlaváč: Prokazování dob zaměstnání v preferované pracovní kategorii

Nemocenské pojištění

Mgr. Vít Hulec: Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění a jejich výplata – 1. část

Zdravotní pojištění

JUDr. Ladislav Švec: K uplatnění nároků na zdravotní péči důchodců bydlících v jiném státě EU

Ing. Antonín Daněk: Kdy se neplatí pojistné z neplaceného volna

Lékařská posudková služba

MUDr. Jan Boháč: Slovenské posudkové dny

MUDr. Mgr. Helena Štaňková: Vědecký seminář a zasedání Rady EUMASS v Helsinkách

Sociální dávky

Sociální reforma prošla ve sněmovně třetím čtením

Zaměstnanost

PaedDr. Věra Kolmerová: Informace pro zájemce o zaměstnání v Rakousku

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní poměr na dobu určitou od 1. ledna 2012

Informační technologie

Mgr. Petra Langová: Ukončení provozu transakční části Portálu veřejné správy a e - Podání

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Obnova řízení v důchodovém pojištění

Důležité údaje

Konzultace