Časopis Národní pojištění č. 11/2009

OBSAH

VÍTE, ŽE…?         

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Ing. Jiří Kudlík: Projekty končí, ale spolupráce pokračuje

PRACOVNÍ PRÁVO
JUDr. Ladislav  Jouza: Dočasné pracovní smlouvy

ZAMĚSTNANOST
Při platební neschopnosti zaměstnavatele mají zaměstnanci lepší možnosti pro uspokojení mzdových nároků

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Roman Lang, JUDr. Helena Pelikánová, Jana Dorčáková: Nejdůležitější změny v oblasti důchodového pojištění účinné od 1. ledna 2010 -  Invalidní důchody

Zvýší se zvláštní příspěvek k důchodu

Parametry pro výpočet důchodu v roce 2010 jsou známy

Vyplatí se odejít do předčasného starobního důchodu?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Ing. Petra Štěpánková: Nemocenské dávky zaměstnanců v zemích EU, EHP a Švýcarska

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Zvláštní případy výdělečné činnosti v zemích Evropské unie

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
Mgr. Lubomír Pechan: Podstatné změny ve vymezení invalidity

SOCIÁLNÍ DÁVKY
PaedDr. Petr Niederle: Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi

Přídavky na dítě se zpětně zvýšily

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Pavel Fulín: Moderní přístupy ke vzdělávání – synchronní elektronická výuka

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXE
JUDr. Irena Hrdličková: Žaloba na ochranu proti nečinnosti

ČSSZ INFORMUJE
Roste počet lidí, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost

DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Důchodové pojištění

KONZULTACE