Časopis Národní pojištění č. 11/2008

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Milena Vicenová: Česko středobodem celé Evropy

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Mgr. Lenka Jandová: Systém sociálního zabezpečení v EU – Estonsko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang: Změny v důchodovém pojištění
JUDr. Vladimír Voříšek: Valorizace důchodů od ledna 2009 a nové výpočtové prvky pro důchody přiznávané v roce 2009

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Lidmila Kalinová: Nový zákon o nemocenském pojištění    
Vznik a zánik pojištění
Přerušení pojištění, souběh pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Splátkové kalendáře

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
Zrušení právní úpravy přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity  
MUDr. Jaromír Skyva: Evropská unie, LPS a posudkové „desatero“

SOCIÁLNÍ DÁVKY
PaedDr. Petr Niederle: Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Změna jednotných registračních formulářů      

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo        

ZE SOUDNÍ PRAXE
JUDr. Irena Hrdličková: Příčiny vedoucí k zániku invalidity 

DŮLEŽITÉ ÚDAJE         

KONZULTACE