Časopis Národní pojištění č. 11/2007

OBSAH

Víte, že…?

Na aktuální téma

ČSSZ má novou ústřední ředitelku

PaedDr. Věra Kolmerová: EURES – Evropské služby zaměstnanosti

PRACOVNÍ PRÁVO

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.: Předávání osobních údajů o zaměstnancích do jiných států

ZAMĚSTNANOST

Mgr. Olga Bičáková: Novelizace zákona o zaměstnanosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Mgr. Lenka Žišková: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Irsko

Mgr. Lenka Jandová: Nadace Roberta Bosche a stipendium pro pracovníky státní správy ze zemí střední Evropy

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

JUDr. Vladimír Voříšek: Zvýšení důchodů, příplatků k důchodům a nové

hodnoty výpočtových prvků

JUDr. Jiří biskup, Mgr. Hana Sosnová: Sirotčí důchod

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Mgr. Vít Hulec: Nemocenské při souběhu zaměstnání

Centrální výplata dávek nemocenského pojištění

zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: „Přípustné souběhy“ kategorií ve zdravotním pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA

MUDr. Marcelina Čejková: Žádost o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné

SOCIÁLNÍ DÁVKY

Sociální služby

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Novela zákona o informačních systémech veřejné

správy

ZÁKONODÁRSTVÍ

Ve Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXE

JUDr. Irena Hrdličková: Doplatek na dávce důchodového pojištění

ČSSZ INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Starobní důchod

KONZULTACE