Časopis Národní pojištění č. 11/2006

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAPaedDr. Miluše Hájková: Celoživotní učení zaměstnancůPRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Ladislav Jouza: Změny ve skončení pracovního poměruJUDr. Martin Štefko, PhD.: Sporná úprava relativní neplatnosti sjednání pracovního poměru na dobu určitouZAMĚSTNANOST JUDr. Marie Salačová: Náhrady cestovních výdajů při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměrSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Lenka Jandová: Systémy sociálního zabezpečení v EU, 7. část – Velká BritánieJUDr. Miloš Lacko: Změny v systému úrazového a garančního pojištění v SRDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ JUDr. Vladimír Voříšek: Zvýšení důchodů, příplatků k důchodům a nové hodnoty výpočtových prvkůNedostatky v oblasti důchodového pojištěníJUDr. Jiří Biskup: Charakter nositelů pojištěníNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Mgr. Eva Bolcková: Nový zákon o nemocenském pojištění, 4. část - Dávky nemocenského pojištěníZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Ing. Antonín Daněk: Onemocnění v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru a zdravotní pojištěníSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Zákon o pomoci v hmotné nouzi, 5. část ČSSZ INFORMUJEPersonálie Příspěvek na péči nahradí zvýšení důchodů pro bezmocnostINFORMAČNÍ TECHNOLOGIEVláda podpořila urychlení rozvoje eGovernmentu v ČRZÁKONODÁRSTVÍ Ve Sbírce zákonů vyšlo DŮLEŽITÉ ÚDAJE Starobní důchodKONZULTACE