Časopis Národní pojištění č. 11/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Jana Židoňová: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Změny v zákoníku práce

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ JUDr. Vladimír Voříšek: Nové hodnoty výpočtových prvků pro rok 2005JUDr. Jan Přib: Volba vhodného data odchodu do důchoduJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Pracující důchodci

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Zuzana Slivková: Podpůrčí doba pro poskytování nemocenského

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Plnění věrnostní nebo stabilizační povahy ve zdravotním pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Ljiljana Bojičová: Dočasná pracovní neschopnostMUDr. Julie Wernerová: Mimořádné výhody z pohledu posudkového lékařství

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti

EU A MYSlovníček – pracovní právo

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ INFORMUJEPojistné je třeba platit s ohledem na budoucnost

JAK JEDNAT S KLIENTYPhDr. Věra Šandová: Dobrý dojem aneb řeč těla

KONZULTACE