Časopis Národní pojištění č. 11/2003

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Dušan Drábik: Transformace ČSSZ a role informačních a komunikačních technologiíPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Ochrana mladistvých v zaměstnáníZAMĚSTNANOSTPaedDr.Věra Kolmerová: EURES ruší hranicDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Vladimír Voříšek: Podmínky nároku na sirotčí důchodJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědích – 9. částNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Svobodová: Peněžitá pomoc v mateřství u osob samostatně výdělečně činnýchLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Radomír Kučera: Výjezd do ciziny v době trvání dočasné pracovní neschopnostiZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloSOCIÁLNÍ DÁVKYDoc. Ing. Olga Poláková, CSc.: Struktura státní sociální podporyČSSZ INFORMUJEKe Smlouvě mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečeníKNIHOVNIČKAPŘED VSTUPEM DO EUIng. Ondřej Církva: Důchodové reformy v přistupujících zemích střední a východní EvropyZE SOUDNÍCH SÍNÍJUDr. Irena Hrdličková: Mimořádný hornický starobní důchodINFORMAČNÍ TECHNOLOGIEPortál veřejné správy spuštěnJAK JEDNAT S KLIENTYPaedDr. Vladimír Šik:DŮLEŽITÉ ÚDAJEKONZULTACE