Časopis Národní pojištění č. 11/2002

VÍTE, ŽE ...?NA AKTUÁLNÍ TÉMAPrevence – investice do budoucnostiPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Lékařské prohlídky v zaměstnáníSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Volfová, Jaroslava Kodrová: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečení – 4. částDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědích – 3. částDagmar Polívková: Agenda evidenčních listů důchodového pojištění v organizacích postižených povodněmiZÁKONODÁRSTVÍJUDr. Vladimír Voříšek: Důchody v roce 2003Ve Sbírce zákonů vyšloNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍZ kontroly nemocenského pojištění a v organizacíchLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Ljiljana Bojičová: K vývoji pracovní neschopnostiSOCIÁLNÍ DÁVKYMgr. Dana Hacaperková, PaedDr. Petr Niederle: Průvodce dávkami sociální péče – 5. částČSSZ INFORMUJEBanky, do kterých lze poukazovat výplaty důchodůDETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚPražské zastaveníNAPSALI O NÁSPŘED VSTUPEM DO EUJUDr. Jitka Konopásková: Česká správa sociálního zabezpečení a projekty programu Phare Inspirace od sousedůJAK JEDNAT S KLIENTEMPaedDr. Vladimír Šik: Rozhovor – nástroj pomociKONZULTACE