Časopis Národní pojištění č. 10/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

JUDr. Jiří Kubeša: Změny v Úřadu práce ČR

K reformě penzijního systému

Důchodové pojištění

Václav Šantrůček, Mgr. Jitka Řeháčková: Úprava důchodů účastníků protikomunistického odboje

Nemocenské pojištění

JUDr. Jindřich Habada: Důsledky vzniku pracovní neschopnosti v opilosti

Ing. Petra Štěpánková: Nemocenské dávky OSVČ v Evropě – 2. část

Sociální pojištění

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Výdajové daňové paušály s dopadem do odvodů na zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Zdravotní pojištění a Úřad práce

Zaměstnanost           

Mgr. Olga Bičáková: Rekvalifikace jako efektivní nástroj politiky zaměstnanosti

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců ve veřejné správě

Zákonodárství

JUDr. Ladislav Čulík.: Exekuce srážkami ze mzdy (důchodu) nařízená podle exekučního řádu

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.: „Českoslovenští“ důchodci před Soudním dvorem Evropské unie

Návrh novely zákona o důchodovém pojištění

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Konzultace