Časopis Národní pojištění č. 10/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Mgr. Jaroslava Rezlerová: Strategie zaměstnávání lidí 50+
Výdaje na dávky meziročně vzrostly, pouze u nemocenského pojištění došlo k poklesu

Sociální pojištění

Mgr. Dalibor Fadrný: Současný výkon činnosti ve dvou nebo více členských státech EU

Důchodové pojištění
Prokazování dob pojištění
Ing. Antonín Vacík: Australský starobní důchod

Nemocenské pojištění
JUDr. Aleš Křivohlavý: Dny ošetřování člena domácnosti, dny péče o dítě mladší 10 let a dny vyplácení ošetřovného jako vyloučené dny
Mgr. Helena Chodounská: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v roce 2009

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Ekonomická krize, zaměstnavatelé a zdravotní pojištění

Pracovní právo
JUDr. Ladislav Jouza: Kdy vyšší bolestné a ztížení společenského uplatnění?

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo

Informační technologie
Změna Jednotných registračních formulářů k 1. srpnu 2010

ČSSZ informuje
Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného za 1. pololetí 2010

Důležité údaje
Zdravotní pojištění v roce 2010

Konzultace