Časopis Národní pojištění č. 10/2009

 OBSAH

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

JUDr. Petr Šimerka: Kultura národa se pozná podle toho, jak se chová ke svým znevýhodněným

PRACOVNÍ PRÁVO

JUDr. Ladislav  Jouza: Pracovní volno z důvodu obecného zájmu

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

JUDr. Roman Lang, JUDr. Helena Pelikánová, Jana Dorčáková: Nejdůležitější změny v oblasti důchodového pojištění účinné od 1. ledna 2010
Petr Gola: Výše důchodů ve světě

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Ing. Petra Štěpánková: Nemocenské dávky zaměstnanců v zemích EU, EHP a Švýcarska – 1. část
O nemocenské přišlo v 1. pololetí více než tisíc lidí
Výplata dávek nemocenského pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ing. Antonín Daněk: Proč zdravopní pojišťovny kontrolují zaměstnavatele?
Neplacené volno a neomluvená absence z pohledu zdravotního pojištění

SOCIÁLNÍ DÁVKY

Mgr. Olga Bičáková: Vyšší důraz na odbornost pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků
PaedDr. Petr Niederle: Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi – 2. část

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Datové schránky

ZÁKONODÁRSTVÍ

Ve Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXE

JUDr. Irena Hrdličková: Výchova dítěte a výše procentní výměry důchodu

ČSSZ INFORMUJE

České důchody jdou do 64 zemí světa

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Nemocenské pojištění v roce 2009

KONZULTACE