Časopis Národní pojištění č. 10/2008

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Mgr. Martin Štěpánek: Zamyšlení nad mezinárodní komparací důchodových systémů

PRACOVNÍ PRÁVO

JUDr. Ladislav Jouza: Konkurenční dohoda – ochrana manažerského konw-how

ZAMĚSTNANOST

Mgr. Olga Bičáková: Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Ing. Jana Rychtářová: Systém sociálního zabezpečení v EU – Slovinsko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Jaké doklady jsou třeba při podávání žádosti o starobní, plný či částečný invalidní důchod?

JUDr. Jiří Biskup: Stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu

Kdy lze dostat pozůstalostní důchod

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Lidmila Kalinová: Nový zákon o nemocenském pojištění

Okruh pojištěných osob

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ing. Antonín Daněk: Jednatel společnosti s ručením omezeným ze státu

EU a zdravotní pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA

MUDr. Julie Wernerová: Nejčastější důvody k uznání osob zdravotně

znevýhodněných

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.: Rodná čísla přidělená na Slovensku

ZÁKONODÁRSTVÍ

Ve Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXE

JUDr. Irena Hrdličková: Žádost o úpravu důchodu zemřelého podaná manželkou

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE