Časopis Národní pojištění č. 10/2007

Víte, že…?

Na aktuální téma

Změny v sociálním zabezpečení a zaměstnanosti

PRACOVNÍ PRÁVO

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.: Novelizace zákoníku práce

ZAMĚSTNANOST

JUDr. Marie Salačová: Nový zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

JUDr. Jan Páv: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Bulharsko

JUDr. Jiří Biskup: Porovnání výběru pojistného a daní

Lidmila Kalinová: Vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení

–  Odměny za zlepšovací návrhy

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

JUDr. Jiří Biskup, Mgr. Hana Sosnová: Invalidní důchod – 2. část

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Lidmila Kalinová: Nemocenské pojištění v době lázeňské péče

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ing. Antonín Daněk: Rozhodné období a placení pojistného

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA

MUDr. Ljiljana Bojičová: Lékařská posudková činnost v 1. pololetí 2007

SOCIÁLNÍ DÁVKY

I. etapa sociálních reforem a vliv na dávky                                                                    

ZÁKONODÁRSTVÍ

Ve Sbírce zákonů vyšlo

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Elektronická komunikace se soudy

ČSSZ INFORMUJE

Vdovy už vědí, zda mají upraven důchod

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Zdravotní pojištění

KONZULTACE