Časopis Národní pojištění č. 10/2006

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAMgr. Štěpánka Filipová: Moderní komunikační a informační technologie by měly lidem usnadňovat práci ZAMĚSTNANOSTMgr. Olga Bičáková: Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Dana Foltýnová: Systémy sociálního pojištění v EU – 7. část FrancieDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJana Dorčáková: Jak ovlivní vyměřovací základ výši důchoduJosef Maška: Věková hranice pro nárok na starobní důchod NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍLidmila Kalinová: Nový zákon o nemocenském pojištění - 3. částPřerušení pojištění a souběh pojištění z několika zaměstnání Mgr. Petra Koubová: Úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Zaměstnávání cizinců a kódy používané zaměstnavatelem ve zdravotním pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAPosudkoví lékaři jsou také na úřadech práceSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Zákon o pomoci v hmotné nouzi – 4. část ČSSZ INFORMUJEČSSZ přijala už více než 11 milionů dokumentů elektronicky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEE-learningové kurzy využívá již přes 10 000 lidí Atesty na provoz systémů elektronického zadávání veřejných zakázekZÁKONODÁRSTVÍ Ve Sbírce zákonů vyšlo JUDr. Jiří Biskup: Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního připojištěníZE SOUDNÍ PRAXE Mgr. Radka Melecká: Převod dluhu na pojistném na sociální zabezpečení – 2. částKONZULTACE