Časopis Národní pojištění č. 10/2005

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Jiřina Šafrová: 15 let České správy sociálního zabezpečeníMgr. Jitka Řeháčková, Václav Šantrůček: Nároky některých účastníků I. a II. odboje

ZAMĚSTNANOSTDoc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.: Česká republika rok po vstupu do Evropské unie

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Dana Lukešová: Hodnocení doby studia v důchodovém pojištěníJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědích NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Eva Bolcková: Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění ze SlovenskaPhDr. Ing. Jaroslav Novák, CSc.: Méně sociálních jistot – více fyzického zdraví?

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Výdělečná činnost občanů České republiky v zemích Evropské unie

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Marcelina Čejková: Odlišnosti v provádění nemocenského pojištění zaměstnanců v ozbrojených silách

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloJUDr. Ladislav Jouza: Nový zákon o inspekci práce

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Dana Hrabcová: K právní úpravě sirotčích důchodů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEIng. František Křesák: Vývoj informačních technologií v sociálním pojištěníIng. Radka Poláková: Vývoj e - Podání v ČSSZ

ČSSZ INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

SOUTĚŽ

KONZULTACE