Časopis Národní pojištění č. 10/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAMgr. Jiří Král: Reforma sociálního pojištění

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Ladislav Jouza, JUDr. Lubica Marčáková: Nový zákon o zaměstnanostiDoc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.: Sociální soudržnost české společnosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Vladimír Voříšek: Vliv zákona o zaměstnanosti na sociální pojištění

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ JUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědíchIng. Vladimír Fanta: Elektronický přenos informací Ročních evidenčních listů důchodového pojištěníProjekt ČSSZ – Evidenční listy důchodového pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Snížení záloh osob samostatně výdělečně činných

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍIng. Eva Kocmanová, JUDr. Jitka Konopásková: Přeshraniční pracovníci a jejich nárok na peněžité dávky v nemoci a mateřství v EUMgr. Eva Bolcková: Poskytování peněžité pomoci v mateřství při převzetí dítěte do péče

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer, JUDr. Vladimír Voříšek: Řízení o přiznání invalidního důchoduMUDr. Alena Zvoníková: Nový zákon o zaměstnanosti a osoby se zdravotním postižením

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: Právo na přiměřené hmotné zabezpečení

EU A MYSlovníček – nemocenské pojištění

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE