Časopis Národní pojištění č. 10/2003

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Jaroslav Vlašín: Sociální zabezpečení a soudní řád správníPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko: Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele – 2. částDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jiří Biskup: Systémy zabezpečení dávkami podmíněnými dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavemDagmar Polívková: Jak vyplňovat evidenční list důchodového pojištěníJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědích – 8. částNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Svobodová: Výpočet výše peněžité pomoci v mateřstvíZ kontrol nemocenského pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Důsledky časového hlediska pro vztah posudkové činnosti lékařů OSSZ a posudkových komisí MPSV – 2. částSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Příspěvek na provoz motorového vozidla – 3. částZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloJUDr. Michaela Kepková: Změny v zákoně o státní sociální podpořeČSSZ INFORMUJEStahování evidenčních listů důchodového pojištěníDávkové výdaje ČSSZ v roce 2003PŘED VSTUPEM DO EUJosef Maška: O otevřené metodě koordinaceUnie podporuje reformu důchodového systémuKNIHOVNIČKAINFORMAČNÍ TECHNOLOGIEMgr. Karel Lux: Návrh použití bezvýznamového identifikátoru občanaDŮLEŽITÉ ÚDAJEOpakující se dávky sociální péče pro zdravotně postižené občanySLOVO ZÁVĚREMZpráva ze služební cestyKONZULTACE