Časopis Národní pojištění č. 10/2002

NA AKTUÁLNÍ TÉMAZdeněk Škromach: Povodně nás nezastavíDůsledky srpnových záplav pro zaměstnance ČSSZSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Volfová, Jaroslava Kodrová: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečení - 3. částDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědích - 2. částDagmar Polívková: Jak vyplňovat evidenční list důchodového pojištění (Zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti)SOCIÁLNÍ DÁVKYMgr. Dana Hacaperková, PaedDr. Petr Niederle: Průvodce dávkami sociální péče - 3. částPříspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobuZÁKONODÁRSTVÍJUDr. Jiří Biskup: Nové právní předpisy v oblasti sociálního pojištěníZ nových zákonůLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Lékařská posudková služba a její součinnost se zdravotnickými zařízeními - 2. částMUDr. Julie Wernerová: Některá úskalí posuzování zdravotního stavuČSSZ INFORMUJEZákladní informace ke Smlouvě o sociálním zabezpečení mezi ČR a SRNDETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚKraj černého uhlí a těžkého průmysluINFORMAČNÍ TECHNOLOGIEMgr. Karel Lux: Elektronický podpis v informačním systému státní sociální podporyJAK JEDNAT S KLIENTYPaedDr. Vladimír Šik: Rozhovor - nástroj pomociMÍSTO PODĚKOVÁNÍOtakar Brůna: Člověk proti přesileKONZULTACE