Časopis Národní pojištění č. 1/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Jaromír Drábek: Na prahu nového roku

Sociální pojištění

Ing. Marta Ženíšková: Změny v sociálním pojištění od 1. ledna 2011

Ing. Tomáš Kaplan, Šárka Gregorová: Osoby samostatně výdělečně činné a změny od 1. ledna 2011

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011

Ing. Antonín Daněk: Nejčastější chyby zaměstnavatele při placení pojistného

Sociální dávky

K sociálním dávkám

Zaměstnanost

JUDr. Ladislav Jouza: Změny v podpoře v nezaměstnanosti

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

První trest za datové schránky

JUDr. Irena Hrdličková: Přezkoumatelnost rozhodnutí ČSSZ a úplnost a přesvědčivost rozsudku

ČSSZ informuje

Valorizace se týká také důchodů s mezinárodním prvkem

Důležité údaje

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2011

Konzultace