Časopis Národní pojištění č. 1/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma
JUDr. Petr Šimerka

Důchodové pojištění
JUDr. Vladimír Voříšek: Nové možnosti pracujících starobních důchodců

Nemocenské pojištění
Mgr. Eva Bolcková: Poskytování nemocenského poživatelům starobních důchodů

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Pracovněprávní vztahy a souběhy činností v roce 2010

Lékařská posudková služba
JUDr. Radim Langer: Přezkum a aktuální posouzení v činnosti posudkových komisí MPSV

Sociální dávky
PaedDr. Petr Niederle: Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi

Pracovní právo
JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní poměry pracujících důchodců

Zaměstnanost
Mgr. Olga Bičáková: Novelizace zákona o zaměstnanosti

Informační technologie
Ing. Ludmila Babišová: Call centrum – profesionální centrum péče o klienty

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo
Mgr. Lenka Hubková: Komplikovaná cesta ke schválení obecného antidiskriminačního zákona

Ze soudní praxe
JUDr. Irena Hrdličková: Účastníci řízení, právní nástupnictví

ČSSZ informuje
ČSSZ bude využívat nadále e – Podání prostřednictvím Portálu veřejné správy

Důležité údaje

Konzultace