Časopis Národní pojištění č. 1/2008

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Božena Michálková: Ať vám chutná rok 2008

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Bez podpory v nezaměstnanosti při porušení pracovních povinností

ZAMĚSTNANOSTKde hledat práci

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Eva Bolcková: Změny v pojistném na sociální zabezpečeníDagmar Jandová: Změny v sociálním zabezpečení OSVČ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍMgr. Ivana Žáčková: Evidenční listy důchodového pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Ludmila Bicanová: Změny v dávkách v těhotenství a mateřství

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Změny ve vyměřovacím základu zaměstnance

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Je posudek orgánu lékařské posudkové služby závazný?

SOCIÁLNÍ DÁVKYJUDr. Jan Hutař: Změny v sociálních službách

ZÁKONODÁRSTVÍVýpověď dohody o sociálním zabezpečení se SSSR

ČSSZ

INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE