Časopis Národní pojištění č. 1/2007

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAPetr Nečas: Pokračování důchodové reformy

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Ladislav Jouza: Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání zdravotně postižených Podpora v nezaměstnanosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIva Fortelková : Sociální zabezpečení ve Finsku

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Pelikánová, Jana Dorčáková: Úředníci územních samosprávných celků a jejich nárok na starobní důchodStanovení důchodového věku

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Povinnosti OSVČ ve zdravotním pojištěníEvropská unie a zaměstnanci v České republice

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Účast posuzovaných osob na jednání posudkových komisí MPSV

SOCIÁLNÍ DÁVKYZákon o pomoci v hmotné nouziPaedDr. Petr Niederle : Přechodná opatřeníZákon o sociálních službách

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Zdravotní pojištění a úřad práce

ČSSZ INFORMUJEČSSZ již nevyplácí zvýšení důchodu pro bezmocnost

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo Mgr. Jana Hrbková-Němcová: Veřejné dražby a jejich uplatnění při vymáhání a právním zajištění pohledávek

KONZULTACE