Časopis Národní pojištění č. 1/2006

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAMgr. Luboš Vaněk: Vstupujeme do roku 2006

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Ladislav Jouza: Povinnosti při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍDagmar Jandová: OSVČ a pojistné v roce 2006JUDr. Miloš Lacko: Přerušení pojistných vztahů

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍVáclav Šantrůček: Věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod v průběhu roku 2006

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Božena Bartošová: Podpora při ošetřování člena rodinyNemocenské bylo sníženo či odebráno téměř 5 000 lidem

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Pojistné osob samostatně výdělečně činných a Evropská unie

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Změny procesních pravidel posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Průvodce dávkami sociální péče

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: Odstupné a starobní důchod

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEFirmy si mohou zaregistrovat svoji evropskou internetovou adresu

ČSSZ INFORMUJEČSSZ začne vyřizovat žádosti o odškodnění

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE