Časopis Národní pojištění č. 1/2005

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Jiří Hoidekr: Na prahu roku 2005…JUDr. Miloš Lacko: Slovenská sociální pojišťovna po reformě systému sociálního zabezpečení

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko: Může zaměstnavatel sledovat své zaměstnance? – 2. část

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍVáclav Šantrůček: Věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod v průběhu roku 2005Bc. Lenka Šárová, Dagmar Jandová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2004 JUDr. Jiří Biskup: Analýza nepříspěvkových dob a doporučení pro jejich sledování a evidenci

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: OSVČ podává „Přehled“ ve zdravotním pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Zuzana Slivková: Kratší podpůrčí doba pro poskytování nemocenskéhoK novému zákonu o nemocenském pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Petr Jiřík: Inkontinence z pohledu posudkového lékaře

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloIng. Dana Foltýnová: Určování příslušnosti k právním předpisům u zaměstnanců v mezinárodní dopravě

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Antonín Hošek: Úpadce neuspěl se stížností ve Štrasburku

ČSSZ INFORMUJEPracoviště ČSSZ jsou jednotná

ČESKO-FRANCOUZSKÝ SLOVNÍČEKDůchodové pojištění

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

SOUTĚŽ

KONZULTACE