Časopis Národní pojištění č. 1/2004

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAZdeněk Škromach: Reforma veřejných financí zahájenaIng. Marta Ženíšková, JUDr. Jiří Biskup: Nové právní předpisy v rámci reformyZměny v důchodovém pojištěníOsoby samostatně výdělečně činné a důchodové pojištěníZměny v nemocenském pojištěníJUDr. Jiří Biskup: Technická novelaZměny v dalších zákonechPaedDr. Petr Niederle: Novela zákona o sociální potřebnosti

ZAMĚSTNANOSTK zákonu o zaměstnanosti

PRACOVNÍ PRÁVOIng. Václav Sládek: Přestávky v práci

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Václav Šantrůček: Věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod v průběhu roku 2004Dagmar Polívková, Bronislava Pavlíčková: Neprokázaná doba pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Marcelina Čejková: Posudkový lékař a bioterorismus?MUDr. Radomír Kučera: Vědeckopracovní dny v Kutné Hoře

PŘED VSTUPEM DO EUKontakty na nositele pojištění ve smluvních státech – 1. část

ČSSZ INFORMUJEOdstranění tvrdosti zákona pro některé horníky

DŮLEŽITÉ ÚDAJE PRO ROK 2004

KONZULTACE