Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 5/2017 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Dobré praxe sociálního začleňování

Důchodové pojištění

Sociální pojištění

  • Mgr. Michaela Veselá: Systém sociálního zabezpečení v Rakousku

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Jaké chyby může zjistit zdravotní pojišťovna kontrolou u zaměstnavatele?

Lékařská posudková služba

  • MUDr. Miroslav Bosák: LPS v hledáčku médií

Zaměstnanost

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo                    

Ze soudní praxe

  • Kritika zaměstnavatele v judikatuře vrcholných soudních instancí ČR                  

Konzultace

Obálka