Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 7/2016 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...       

Na aktuální téma

 

Důchodové pojištění

 

Nemocenské pojištění

  • JUDr. Blanka Tovaryšová: Současný výkon zaměstnání a rodičovské dovolené či pěstounské péče v ČR a v zahraničí

 

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Brigádnická činnost studentů

 

Pracovní právo

 

Daně a odvody

  • Zdanění a pojistné odvody z odměny z dohody o provedení práce

 

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou
  • Mgr. Renáta Provazníková: Jak komunikovat, aby nám druzí rozuměli

 

ČSSZ informuje

  • Sociální zabezpečení a studenti        

 

Konzultace

Obálka