Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 10/2017 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Zájem Čechů o práci v zahraničí patří k nejnižším na světě

Sociální pojištění

  • Mgr. Michaela Veselá: Důchodový systém Kanady

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

Zaměstnanost

  • Kdy se podpora v nezaměstnanosti nepočítá z výdělku      

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Ze soudní praxe

  • Pracovní úraz na pracovní cestě při činnosti ve prospěch zaměstnavatele  

ČSSZ informuje

  • Přehledy „důchodového konta“ rozeslány potřetí   
  • Pracující důchodci žádají o přepočet důchodu        

Konzultace

Obálka