Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 10/2016 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA: 1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů
  • JUDr. Bc. Andrej Lobotka, Ph.D.: Recenze: penzijní teorie a politika

Důchodové pojištění

  • Přehledy dob důchodového pojištění prokázaly svou hodnotu      

Sociální dávky

  • Stručný manuál pro novopečené rodiče (i jejich zaměstnavatele)

Zdravotní pojištění

  • Nejčastější nedostatky zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti  

Pracovní právo

  • Richard W. Fetter: Může být těhotenství a dovolávání se ochrany těhotných žen a zákazu jejich propuštění zneužitím práva?
  • JUDr. Ladislav Jouza: Skončení pracovního poměru dohodou
  • Dovolenou si vyberte mezi mateřskou a rodičovskou! Je to nejvýhodnější                       

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. : Zdravotní gramotnost

Ze soudní praxe

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Konzultace  

Obálka