Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 5/2016 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Mgr. Renáta Provazníková: Genderové nerovnosti – dopady do odměňování a důchodů
  • Poplatek z prodlení nahrazen úroky z prodlení

Důchodové pojištění

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Přestupky a jiné správní delikty podle zákona o zaměstnanosti

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Ze soudní praxe

  • Nárok na odstupné i bez ujednání v dohodě

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

ČSSZ informuje

  • Mýty o starobních důchodech          

Důležité údaje

  • Výše nákladů                        

Konzultace   

obalka