Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 12/2017 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • JUDr. Jindřich Habada: Princip oficiality a nová právní úprava přestupkového řízení
  • v praxi orgánů sociálního zabezpečení
  • Richard W. Fetter: Úroky z prodlení z výživného – opět nově

Nemocenské pojištění

Pracovní právo

Zdravotní pojištění

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Důležité údaje

  • Sociální pojištění v roce 2018

Konzultace   

Rejstřík

Obálka