Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 11/2017 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Ohlédnutí za 49. Dňami posudkového lekárstva     

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Předdůchod

Lékařská posudková služba

Pracovní právo

Zaměstnanost

  • Opakované uplatnění mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele          

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Ze soudní praxe

  • Změna pracovního úvazku: kdy je zaměstnanec nadbytečný?

ČSSZ informuje

  • Blahopřejeme!           
  • Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2017
  • Na konci června bylo evidováno přes 990 tisíc OSVČ

Důležité údaje

  • Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018      

Konzultace   

Obálka