banner call centra
banner publikace

Novinky

5. 2. 2016

ePortál ČSSZ zrychluje a zjednodušuje elektronickou komunikaci mezi úřady navzájem

Prostřednictvím svého ePortálu se ČSSZ aktivně podílí na rozvoji eGovernmentu v ČR a snižování administrativní náročnosti transferu údajů. Na bázi tzv. B2B komunikace, umožňuje ČSSZ elektronickou výměnu dat mezi ní a dalšími institucemi státní správy. Díky možnosti vzájemně propojit jednotlivá rozhraní informačních systémů může ČSSZ poskytovat informace, na které mají orgány státní správy ze zákona nárok, automatizovaně elektronickou cestou.
4. 2. 2016

Příčinu nízkého důchodu lze včas odhalit. ePortál ČSSZ nabízí online transparentní informace

„Přihlásil mě zaměstnavatel k pojištění, aby se mi evidovaly odpracované roky na důchod?“, „Shodují se příjmy, které mám na výplatní pásce od zaměstnavatele, s příjmy, které eviduje ČSSZ pro důchodové účely?“ Na takové otázky může být při sepisování žádosti o důchod mnohdy pozdě. Klientům ČSSZ na ně umí dát jasné odpovědi ePortál ČSSZ.
3. 2. 2016

ČSSZ automaticky rozešle přehledy dob pojištění vybraným ročníkům i letos. Zároveň ale počítá s plošným využitím služeb svého ePortálu

Od července do srpna 2015 ČSSZ rozeslala vybraným klientům přes 103 tisíc přehledů dob jejich důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Většinu (102 570) dostali klienti, muži ročníku narození 1954 a ženy ročníku narození 1957, klasickou formou poštovní zásilky - dopisem, 493 přehledů odešlo vlastníkům datových schránek. S ohledem na pozitivní hodnocení této aktivity je i letos v plánu zaslání informativních výpisů o stavu důchodového pojištění v obdobném rozsahu.
2. 2. 2016

Přihlašovací údaje vydávané ČSSZ otevřou služby ePortálu všem, i bez „datovek“

Obliba komfortních služeb ePortálu ČSSZ stoupá, i když mnohé občany od jeho využívání dosud odrazuje nutnost vlastnit datovou schránku. ČSSZ má proto připravený záměr na zjednodušení přístupu k ePortálu dalším klientům. Hodlá zahájit realizaci projektu, který umožní poskytovat veřejnosti vlastní autentizační (přihlašovací) údaje.
29. 1. 2016

Nadávky a výhrůžky jsou na denním pořádku. Pocit smysluplnosti z práce dodává poděkování od klientů

Nad nadávkami a vulgaritami, které někdy slyší od svých klientů nebo čtou v jejich dopisech, zůstává pracovníkům ČSSZ často rozum stát. Lidé jim spílají např. za to, že jim nebyla přiznána dávka, na kterou nesplnili zákonné podmínky, kvůli tomu, že musí předložit potřebné doklady nebo proto, že jim zvýšení důchodu provedené v souladu se zákonem připadá nízké. Naopak vždy potěší slova poděkování či děkovný dopis za vyřízení záležitosti, za vstřícný přístup a pochopení, za ochotu a empatii.
29. 1. 2016

Znojemská OSSZ obstála na výbornou během cvičného zásahu Policie ČR

Ozbrojený útok a následný zásah Policie ČR „zažili“ na vlastní kůži v listopadu loňského roku zaměstnanci OSSZ ve Znojmě. Policie ovšem zasahovala jen proti simulovanému útoku na úřad. Akce trvala zhruba půl hodiny. Bezprostředně po jejím skončení velitel zásahu všechny zúčastněné seznámil s důvody nácviku akce a poděkoval řediteli OSSZ Znojmo Radoslavu Krausovi a jeho kolektivu zaměstnanců za mimořádnou kázeň a bezchybný průběh cvičného zásahu.

Kontakty

Mapa krajů Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj
Online objednání na pracoviště

Důležitá sdělení

25. 1. 2016

Pojistné na sociální zabezpečení

Podání přehledu o výši pojistného v roce 2016 Počínaje lednem 2016 je pro podání tiskopisu přehled o výši pojistného potřeba použít verzi tiskopisu platnou pro rok 2016. Tiskopis ve formátu pdf je zveřejněn v sekci Tiskopisy, nová verze interaktivního formuláře je přístupná na ePortálu ČSSZ. Podávající, kteří zasílají tento tiskopis prostřednictvím svých speciálních (mzdových, účetních, personálních) programů, musejí mít v těchto programech implementovánu datovou větu PVPOJ2016, která je v souladu se specifikací datové věty zveřejněné pro vývojáře na webových stránkách ČSSZ. Pro podání přehledu o výši pojistného za prosinec 2015 je nutné použít ještě verzi platnou pro rok 2015.
7. 1. 2016

Ukončení důchodového spoření (II. pilíře důchodového systému)

Komplexní informace ve vztahu k ukončení důchodového spoření a vypořádání prostředků účastníků tohoto spoření jim sdělí jejich penzijní společnost. OSSZ nemohou sdělit výši doplatku před 1. 1. 2017.
6. 1. 2016

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2016

Od lednové splátky 2016 se zvyšuje základní výměra důchodů přiznaných před 1. 1. 2016, účinnosti nabyl zákon o ukončení důchodového spoření. Stát poskytne poživatelům důchodů finanční výpomoc jako kompenzaci nízké zákonné valorizace důchodů v roce 2016, a to ve formě jednorázového příspěvku, který činí 1 200 Kč.