Banner publikace

Novinky

29. 8. 2014

Podnikatelky při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemusí přerušovat podnikání. Živnost však nesmí vykonávat osobně.

Maminky podnikatelky a někdy i podnikající otcové, kterým je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM), se pracovníků OSSZ často ptají, zda musejí samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Tyto situace mají svá pravidla.
29. 8. 2014

MPSV: MPSV: Druhé vydání Příručky pro OZP v roce 2014

Pro velký zájem z řad odborné i laické veřejnosti se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR rozhodlo pro vydání druhé aktualizované Příručky pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014. Příručka má usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči.
29. 8. 2014

MPSV: MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

MPSV v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. Zařízení, o kterém informovala média, není oprávněno poskytovat sociální služby a ministerstvu nebylo známo.
13. 8. 2014

Vysvětlujeme deset nejčastějších mýtů o důchodech

Důchody. Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení proto objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu.
7. 8. 2014

Bankovní institut a Česká správa sociálního zabezpečení: Studenti i klienti si mohou zjistit informace on-line. Stejně jako v bance

Informační technologie mají lidem usnadnit život. Nezávisle na tom, zda se jedná o školu, banku nebo státní organizaci. Samozřejmostí dneška jsou tak osobní informace on-line, ke kterým se lze dostat díky bezpečné elektronické komunikaci. Na vysoké škole třeba k výsledkům zkoušek, v ČSSZ k informacím o dobách sociálního pojištění, které jsou důležité v souvislosti s důchodem.
4. 8. 2014

Důvodem nejkratší pracovní neschopnosti je chřipka, naopak nejdelší způsobí tuberkulóza

Nemoci dýchací soustavy byly v prvním pololetí roku 2014 nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale současně měly nejkratší průběh. Nejdéle trvala DPN při tuberkulóze a onkologických onemocněních.

Kontakty

Mapa krajů Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Důležitá sdělení

2. 6. 2014

Informace pro příjemce důchodů z České republiky, které jsou zasílány na bankovní účty v Bulharsku

V červnu 2014 obdrží ti příjemci důchodů, kterým je důchod vyplácen z České republiky na jejich bankovní účet v Bulharsku, naposledy poštou od ČSSZ vytištěný tiskopis Potvrzení o žití. ČSSZ jim společně s tímto tiskopisem zašle i dopis s oznámením o změně systému výplat důchodů z České republiky na bankovní účty v Bulharsku.
11. 2. 2014

OSVČ

Interaktivní formulář "Přehled OSVČ" za rok 2013 ve formátu zfo i pdf je ke stažení v sekci Tiskopisy OSVČ.
23. 1. 2014

Aktuální informace pro OSVČ, které jsou účastné nemocenského pojištění

Pro potřeby snadnější orientace v problematice stanovení měsíčního základu NP OSVČ (novelizovaného ustanovení § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., účinného od 1. 1. 2014) a bezproblémového provádění nemocenského pojištění OSVČ uvádí ČSSZ konkrétní návod, jak postupovat při stanovení měsíčního základu NP OSVČ.