Banner publikace

Novinky

25. 7. 2014

Počet případů snížení či odnětí nemocenského se meziročně zvýšil. Bylo jich o 335 více.

Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci OSSZ 88 469 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 460 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 335. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Moravskoslezském – 155.
18. 7. 2014

Počet důchodů s exekuční srážkou za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl o 1 600

ČSSZ prováděla k 30. 6. 2014 exekuční srážky u 72 656 důchodů. To je přibližně o 1 600 více než v prosinci loňského roku. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.
17. 7. 2014

ČSSZ elektronickou komunikaci podporuje. Je však připravena dále přijímat tiskopisy v papírové podobě

Jedním z bodů pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny je novela zákona o daních z příjmů, která předpokládá zavedení fakultativní elektronické komunikace s ČSSZ. Pro zaměstnavatele a OSVČ znamená i nadále zachování možnosti zasílat předepsané tiskopisy úřadu v listinné podobě.
11. 7. 2014

Možnost získat informace rychle a snadno po telefonu lidé hodnotí pozitivně

Call centra  ČSSZ zodpověděla v uplynulém roce dotazy téměř 265 tisíc klientů. Za první polovinu roku 2014 se na ně telefonicky obrátilo již 156 tisíc lidí. Tři specializovaná call centra - pro důchodové pojištění, pro nemocenské pojištění a pro technickou pomoc - slouží veřejnosti každý všední den. Využít jich mohou klienti z celé České republiky i ze zahraničí, kteří se touto cestou dozvědí požadované informace nebo zkonzultují svoji situaci, aniž by museli osobně na pobočku.
9. 7. 2014

96 % žádostí o dorovnání česko-slovenských důchodů musela ČSSZ zamítnout. Žadatelé nesplňují podmínky nároku

ČSSZ bylo do dnešního dne doručeno již více než 2 100 žádostí o dorovnávací přídavek, který se přiznává některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů. V 96 % případů vydala ČSSZ zamítavé rozhodnutí, protože žadatelé nesplnili pro přiznání přídavku zákonné podmínky.
3. 7. 2014

ČSSZ obdržela od pracujících důchodců přes 5 000 žádostí o zastavení výplaty důchodu na první lednový den

ČSSZ během prvního pololetí letošního roku rozhodovala o žádostech o zastavení výplaty důchodu, které obdržela k 31. 12. 2013. Přerušit výplatu důchodu požadovalo 5 036 pracujících starobních důchodců.

Kontakty

Mapa krajů Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Důležitá sdělení

2. 6. 2014

Informace pro příjemce důchodů z České republiky, které jsou zasílány na bankovní účty v Bulharsku

V červnu 2014 obdrží ti příjemci důchodů, kterým je důchod vyplácen z České republiky na jejich bankovní účet v Bulharsku, naposledy poštou od ČSSZ vytištěný tiskopis Potvrzení o žití. ČSSZ jim společně s tímto tiskopisem zašle i dopis s oznámením o změně systému výplat důchodů z České republiky na bankovní účty v Bulharsku.
11. 2. 2014

OSVČ

Interaktivní formulář "Přehled OSVČ" za rok 2013 ve formátu zfo i pdf je ke stažení v sekci Tiskopisy OSVČ.
23. 1. 2014

Aktuální informace pro OSVČ, které jsou účastné nemocenského pojištění

Pro potřeby snadnější orientace v problematice stanovení měsíčního základu NP OSVČ (novelizovaného ustanovení § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., účinného od 1. 1. 2014) a bezproblémového provádění nemocenského pojištění OSVČ uvádí ČSSZ konkrétní návod, jak postupovat při stanovení měsíčního základu NP OSVČ.