banner call centra
publikace

Novinky

3. 9. 2015

Počet postihů za porušení tzv. léčebného režimu meziročně stoupl. Nejvíce „hříšníků“ bylo v Plzeňském kraji

Výsledkem 82 012 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců, které v prvním pololetí roku 2015 provedly OSSZ, bylo 1 707 postihů za jeho porušení. Je to o 247 případů více než ve stejném období loňského roku. Udělené sankce v konečném důsledku znamenají odnětí či snížení nemocenského. Za leden až červen letošního roku nejvíce postihů (244) udělily OSSZ v kraji Plzeňském. Jestliže bylo v daném období ukončeno 866 152 případů dočasné pracovní neschopnosti, byl zkontrolován zhruba každý desátý pojištěnec, který byl na tzv. neschopence.
31. 8. 2015

Za více než třetinu pracovních neschopností mohou tradičně nemoci dýchací soustavy

Z celkového počtu 866 152 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v prvním pololetí letošního roku se jednalo o 392 186 případů. Druhou nejčastější skupinou diagnóz, se kterou pojištěnci marodili, byly nemoci pohybové soustavy, a to v 143 045 případech. V této skupině onemocnění pak převažovaly nemoci páteře (94 417).
31. 8. 2015

Lidé na tzv. neschopence stonali v průměru o šest dní méně oproti prvnímu pololetí loňského roku

Za šest měsíců letošního roku sice stonalo o 207 424 pojištěnců více ve srovnání se stejným obdobím roku 2014, ale průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti se zkrátila o celých šest dní. Vyplývá to z pololetních údajů ČSSZ, která vyplácí nemocenské dávky.
28. 8. 2015

Počet exekucí z důchodů stoupá, v pololetí jich bylo téměř 79 500. Rostou i exekuce z nemocenských dávek

Jestliže k 31. 12. 2014 evidovala ČSSZ zhruba 75 300 důchodců, z jejichž důchodu srážela exekuční srážky, již v pololetí roku 2015 jich bylo přibližně o 4 200 více a u 40 tisíců důchodů eviduje exekuční titul, na který není možné exekuční srážky provádět z důvodu nezabavitelného důchodu. A dá se předpokládat, že počet bude stoupat. Za leden až červen 2015 poukázala ČSSZ na účty oprávněných a exekutorů téměř 900 milionů korun (přesně 899 406 tis. Kč), což je takřka na úrovni 60 % v porovnání objemu vyplacených exekučních srážek z důchodu za celý uplynulý rok.
28. 8. 2015

V těchto dnech ČSSZ rozesílá závěrečnou dávku přehledů s „odpracovanými roky“

„Jaký vliv má neevidovaná doba pojištění na výpočet důchodu a jakým způsobem můžu nedoloženou dobu prokázat?“. Otázky, které přicházejí řešit lidé s přehledem dob pojištění v ruce, zodpovídají odborníci ČSSZ na přepážkách každý den. I když je to náročné, jsou za to rádi. Čím dříve se lidé, zejména ti v předdůchodovém věku, začnou zajímat o své důchodové záležitosti, tím hladší průběh může mít řízení o žádosti o starobní důchod.  
24. 8. 2015

Doba vedení uchazečů na úřadu práce se započítává do důchodu jen omezeně

Moravskoslezský region trápí vysoká nezaměstnanost. Domněnku mnohých nezaměstnaných, že se jim pro důchod automaticky započítává celá doba, po kterou jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, vyvrátili odborníci z OSSZ v Ostravě. Na setkání s novináři z ostravského regionu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 20. srpna u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, v němž si ČSSZ připomíná 25 let od svého vzniku, odborníci z OSSZ přiblížili nejčastější otázky, se kterými se na ně obrací veřejnost.

Kontakty

Mapa krajů Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj
Online objednání na pracoviště

Důležitá sdělení

27. 8. 2015

e - Podání

e - Podání Přílohy k žádosti o dávku - upozornění pro klienty (vývojáře a SW firmy) V dubnu tohoto roku byla spuštěna nová služba NEMPRI15, která nahradila stávající službu NEMPRI10. V souladu s avizovaným ukončením souběhu služeb e - Podání NEMPRI10 s novou službou NEMPRI15 upozorňujeme, že od 1.9.2015 již nebude ČSSZ přijímat e - Podání NEMPRI10. Věříme, že přechodné období souběhu obou služeb (prodloužené z původně plánovaného jednoho měsíce na 5 měsíců) dalo všem dostatečný prostor na přechod k nové verzi NEMPRI15. Děkujeme za pochopení
10. 2. 2015

Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) pomocí mzdových programů

Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních programů doporučujeme, aby se v případě zamítnutí svého podání nejprve obrátili na dodavatele/výrobce svého programu, aby ověřili, že v těchto programech je implementováno takové zpracování elektronického podání (vytvoření datové věty) PVPOJ 2015, které je v souladu s pokyny (specifikací datové věty), zveřejněnými pro vývojáře na webových stránkách ČSSZ.
4. 2. 2015

Pojištění OSVČ

Služba Inventury OSVČ za rok 2014 je dostupná prostřednictvím internetové aplikace ePortál.