banner publikace

Novinky

26. 1. 2015

Počet exekucí z důchodu má nadále vzrůstající trend. Týkaly se 75 tisíc důchodů

ČSSZ prováděla k 31. 12. 2014 exekuční srážky u 75 315 důchodů. To je přibližně o 4 300 více než v prosinci loňského roku. Za leden až prosinec 2014 poukázala na účty oprávněných a exekutorů 1 527 884 000 Kč. Narůstá i počet podání souvisejících s exekuční agendou. S každým podáním se úřad musí vypořádat. Za loňský rok jich ČSSZ obdržela přes jeden milion, meziročně se jejich počet zvýšil o téměř 75 tisíc.
15. 1. 2015

Odborná komise pro důchodovou reformu byla hostem ČSSZ

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 navštívili ústředí ČSSZ členové odborné komise pro důchodovou reformu v čele s jejím předsedou Martinem Potůčkem. Na půdě ČSSZ Martin Potůček prezentoval závěrečnou zprávu o výsledcích práce odborné komise pro důchodovou reformu v roce 2014 a představil návrhy změn ve III. pilíři, které je komise připravena předat vládě.
15. 1. 2015

Příručka pomůže rodičům s orientací v systému dávek

Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal ÚP ČR a ČSSZ ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES.
8. 1. 2015

ČSSZ k vadným oznámením o valorizaci: Výše důchodů se upravuje od lednové splátky roku 2015, nikoli roku 2014. V některých valorizačních oznámeních se objevila chyba v uvedení roku platnosti valorizace

Výše důchodů se upravuje od lednové splátky roku 2015, nikoli roku 2014, jak bylo ve valorizačních oznámeních chybně uvedeno, tudíž nenáleží žádný doplatek důchodu za rok 2014.
7. 1. 2015

Rok 2015 zásadně nemění oblast sociálního zabezpečení svěřenou do kompetence ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení v bodech rekapituluje, co bude v sociálním zabezpečení platit po celý rok 2015. S důležitými údaji platnými pro tento rok seznámí detailní přehled.
7. 1. 2015

ČSSZ nemůže pomoci lidem s finančními problémy

Pokud by se lidé obrátili na ČSSZ či na OSSZ s žádostí o pomoc v tíživé finanční situaci, vzniklé např. kvůli dluhům, úřad by jim žádnou peněžitou dávku nemohl poskytnout, neboť to nepatří k jeho agendě. ČSSZ občanům v zásadě vyplácí jen důchody a dávky nemocenského pojištění, na které vznikl při splnění podmínek nárok.

Kontakty

Mapa krajů Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Důležitá sdělení

31. 12. 2014

OSVČ

Interaktivní formulář "Přehled OSVČ" za rok 2014 i jeho pdf verze je ke stažení v sekci Tiskopisy OSVČ a také na ePortálu ČSSZ.
30. 12. 2014

Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1. 1. 2015

Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1. 1. 2014
30. 12. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o používání nového tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2015

V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2015, byl nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2015. Zaměstnavatelé již nebudou mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného ½ zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Novou verzi tiskopisu zaměstnavatelé použijí poprvé za kalendářní měsíc leden 2015, tedy v období od 1. do 20. února 2015. Za prosinec 2014 je třeba použít tiskopis platný do 31. 12. 2014.