banner call centra
banner publikace

Novinky

12. 2. 2016

V prosinci 2015 evidovala ČSSZ 604 sto a víceletých občanů – důchodců

V prosinci 2015 bylo v České republice 604 příjemců důchodu, kteří v uplynulém roce oslavili buď rovných sto let, nebo na dortu sfoukli více než stovku svíček. Přesně 604 důchodových dávek tedy vyplatila ČSSZ občanům – důchodcům, kteří mají v občanském průkazu uveden rok narození v rozmezí let 1907 až 1915. Převažovaly mezi nimi tradičně ženy, kterých k 31. prosinci 2015 bylo 526, mužů z uvedených ročníků narození pak bylo 78.
11. 2. 2016

Vzrostl počet důchodů s exekuční srážkou. Rostou i exekuce z nemocenských dávek

ČSSZ v prosinci loňského roku evidovala bezmála 80 tisíc exekucí včetně insolvencí na vyplácené důchody. Jejich počet opět stoupl, meziročně o 6,21 %. Také počet exekučních a insolvenčních srážek z dávek nemocenského pojištění prudce roste. Za celý loňský rok jich ČSSZ provedla více než 130 tisíc, což je dvakrát tolik oproti roku 2013.
10. 2. 2016

ČSSZ navštívili představitelé Výboru pro sociální věci ze slovenské Národní rady

Delegace Výboru pro sociální věci Národní rady Slovenské republiky v rámci své pracovní návštěvy ČR zavítala v úterý 9. února na ČSSZ. Jedním z témat vzájemného jednání bylo informování o postupu v případě exekucí na důchody u nás a na Slovensku.
9. 2. 2016

ČSSZ: V roce 2015 vzrostl počet zaměstnavatelů i pojištěnců

Více zaměstnavatelů, více zaměstnanců, za které jejich zaměstnavatelé odvádí pojistné. A rekordní příjmy z pojistného. Takto by se dal stručně charakterizovat uplynuvší rok 2015 z pohledu ČSSZ.
5. 2. 2016

ePortál ČSSZ zrychluje a zjednodušuje elektronickou komunikaci mezi úřady navzájem

Prostřednictvím svého ePortálu se ČSSZ aktivně podílí na rozvoji eGovernmentu v ČR a snižování administrativní náročnosti transferu údajů. Na bázi tzv. B2B komunikace, umožňuje ČSSZ elektronickou výměnu dat mezi ní a dalšími institucemi státní správy. Díky možnosti vzájemně propojit jednotlivá rozhraní informačních systémů může ČSSZ poskytovat informace, na které mají orgány státní správy ze zákona nárok, automatizovaně elektronickou cestou.
4. 2. 2016

Příčinu nízkého důchodu lze včas odhalit. ePortál ČSSZ nabízí online transparentní informace

„Přihlásil mě zaměstnavatel k pojištění, aby se mi evidovaly odpracované roky na důchod?“, „Shodují se příjmy, které mám na výplatní pásce od zaměstnavatele, s příjmy, které eviduje ČSSZ pro důchodové účely?“ Na takové otázky může být při sepisování žádosti o důchod mnohdy pozdě. Klientům ČSSZ na ně umí dát jasné odpovědi ePortál ČSSZ.

Kontakty

Mapa krajů Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj
Online objednání na pracoviště

Důležitá sdělení

25. 1. 2016

Pojistné na sociální zabezpečení

Podání přehledu o výši pojistného v roce 2016 Počínaje lednem 2016 je pro podání tiskopisu přehled o výši pojistného potřeba použít verzi tiskopisu platnou pro rok 2016. Tiskopis ve formátu pdf je zveřejněn v sekci Tiskopisy, nová verze interaktivního formuláře je přístupná na ePortálu ČSSZ. Podávající, kteří zasílají tento tiskopis prostřednictvím svých speciálních (mzdových, účetních, personálních) programů, musejí mít v těchto programech implementovánu datovou větu PVPOJ2016, která je v souladu se specifikací datové věty zveřejněné pro vývojáře na webových stránkách ČSSZ. Pro podání přehledu o výši pojistného za prosinec 2015 je nutné použít ještě verzi platnou pro rok 2015.
7. 1. 2016

Ukončení důchodového spoření (II. pilíře důchodového systému)

Komplexní informace ve vztahu k ukončení důchodového spoření a vypořádání prostředků účastníků tohoto spoření jim sdělí jejich penzijní společnost. OSSZ nemohou sdělit výši doplatku před 1. 1. 2017.
6. 1. 2016

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2016

Od lednové splátky 2016 se zvyšuje základní výměra důchodů přiznaných před 1. 1. 2016, účinnosti nabyl zákon o ukončení důchodového spoření. Stát poskytne poživatelům důchodů finanční výpomoc jako kompenzaci nízké zákonné valorizace důchodů v roce 2016, a to ve formě jednorázového příspěvku, který činí 1 200 Kč.