Kultura národa se pozná podle toho, jak se chová ke svým znevýhodněným

Tak se dá stručně vyjádřit postoj Ministerstva práce a sociálních věcí k sociálním službám, i můj osobní. Proto jsem velmi rád, že resort, který v současné době řídím, spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky pořádá Týden sociálních služeb.

Jde o akci, která se v České republice bude konat vůbec poprvé, a to od 5. do 11. října letošního roku. Během ní se pracoviště sociálních služeb na různých místech České republiky otevřou pro veřejnost. Lidé se tak mohou osobně seznámit s tím, co sociální služby nabízejí. Mohou se sami na vlastní oči přesvědčit o kvalitě sociálních služeb a faktu, že se daná oblast dotýká každého z nás a že tyto služby pomáhají statisícům obyvatel zachovávat lidskou důstojnost a soběstačnost. Právě s tímto cílem Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Týden sociálních služeb spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásily.

Často je důležitější „člověčí“ přístup než peníze

Podmínky k zajištění péče přitom resort práce a sociálních věcí podporuje jednak prostřednictvím sociální dávky - příspěvku na péči - a samozřejmě také dotacemi na poskytování sociálních služeb. Každoročně tak náš stát na zajištění sociálních služeb a zajištění péče blízkými osobami přispívá desítkami miliard korun.

Tato oblast přitom není jen o penězích, zákonech a standardech. Často je důležitý obyčejný lidský přístup, odhodlání, nasazení a pomyslná podaná ruka. Žádný vyspělý stát totiž nesmí dopustit, aby se znevýhodnění lidé ocitli na okraji společnosti.      

Vyšší požadavky i na poskytovatele

Těší mě, že se v rámci Týdne sociálních služeb koná také 1. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. Slouží k informování o aktuálním dění v dané oblasti a vzájemné výměně zkušeností. Na akci vystoupí zástupci státní správy, samosprávy a samotných poskytovatelů. Mám z toho radost, protože je důležité, aby systém sociálních služeb stál na třech rovnocenných pilířích – veřejné správě, poskytovatelích služeb a klientovi.

S rostoucí ekonomickou náročností systému, která souvisí s jeho větším využíváním, totiž zákonitě stoupají také požadavky na kvalitu a odbornou způsobilost těch, kteří sociální služby poskytují. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí už dříve připravilo novelu zákona o sociálních službách. Část platí od letošního srpna, další velké změny nastanou 1. ledna 2010. Také tyto informace detailněji zazní na kongresu a během celého Týdne sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je u toho, a to z titulu své působnosti, z pozice subjektu, který poskytuje zásadní finanční prostředky na sociální služby a z pohledu organizace, které není lhostejné, jak žijí znevýhodnění lidé.

Jak jste na tom Vy?

 

JUDr. Petr Šimerka,

ministr práce a sociálních věcí